Fåglarna vid Hjälmaren ska kartläggas

bild (4)

– Vi har länge velat satsa på en fågelinventering i Hjälmaren på liknande sätt som gjorts i Vänern, Vättern och Mälaren under flera år, säger Helena Rygne som arbetar med regional miljöövervakning på Länsstyrelsen i Örebro län.

Inventeringen på Hjälmaren pågår under ett par veckor i juni, och är ett samarbete mellan tre länsstyrelser och Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Syftet är att få en bild av vilka arter och hur många av varje art som finns på skären. Både sjöfåglar och vadare ska inventeras. Dessutom kommer gråhäger, rovfåglar och kråkfåglar att räknas med.

foto:SF-Bild, Susanne Flink