Om förskolan Kattungen: Vädjar till Drottningens engagemang

IMG_0057

“Kära H.M Silvia Renate, Sveriges Drottning.

Vi är mycket oroliga för framtiden och svenskt teckenspråk. Drottningen har alltid visat stort stöd och engagemang för teckenspråk vilket vi är väldigt glada och tacksamma för. Vi döva och hörselskadade, oavsett vilken hörsel-grad vi har, har ett gemensamt språk vi kämpar för och i den kampen har Drottningen varit och är fortsatt viktig. En kris har hänt i Örebro som utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad. Det handlar om att rädda Kattungen, en teckenspråkig förskola som kommunen vill lägga ner och flytta till en annan förskola i Örebro. Många döva, hörselskadade och hörande föräldrar med döva, hörselskadade och hörande barn är oroliga, väldigt oroliga. Teckenspråket prioriteras inte högt. Europas teckenspråkiga huvudstad har visat stor nonchalans och inte lyssnat på oss.

Det har varit möten med politiker och tjänstemän men ingenting händer. Ingen lyssnar på oss. Under möten har vi talat och lagt fram viktiga grundläggande faktorer, språkliga perspektiv, erfarenheter, kunskaper, forskning kring teckenspråk, och allt möjligt. Hur tänker Örebro Kommun? Örebro Kommun och deras Förvaltning visar inte någon sympati eller förståelse gentemot oss. Vi blir inte hörda, och inte heller sedda. Örebros Skolförvaltning har även påstått att det var för mycket teckenspråk på förskolan. Det här var väldigt upprörande och galet.

Vi känner oss orättvist behandlade, dåligt bemötta och kränkta. Vi vill att Örebro kommun och alla kommuner i Sverige ska lyssna på oss. Vi vill ha rätt till teckenspråk! Teckenspråket erkändes i Sveriges riksdag den 14 maj 1981. Den viktigaste dagen för oss.

De döva och hörselskadade har kämpat under en lång mörk tid i dövas historia och kämpat mot attityden och samhällsnormen där hörseln, tal och ljud står i fokus. Vi ska inte återuppleva förtrycket som våra äldre och döva generationer fått uppleva där man inte fick teckna och endast använda oralism. Vi vill inte att vi och våra framtida barn och ungdomar utsätts för kränkningen att inte få teckenspråk i en teckenspråkig miljö där en teckenspråkig förskola är en otroligt viktig start i livet.

Vi vet Drottningen inte bara ser ett handikapp utan att teckenspråkiga och teckenspråket är en egen kultur. Vi behöver Drottningens hjälp. Nu! Hjälp oss att uppmärksamma och rädda vårt svenska teckenspråk idag och för framtiden.

Vi ber Drottningen om att få vår uppmärksamhet. Ge oss ett ljussken! Våra händer sträcks upp och ber om att få hjälp för att bevara vårt teckenspråk som är på väg att falla ned. Tillsammans är vi starka, men vi känner oss ensamma. Vi står vilsna som svenska medborgare, hörselskadade, döva och hörande som borde ha full rätt till fullt teckenspråk i olika miljöer som till exempel på förskolor, skolor och arbetsplatser. Vi ska även hålla och ha en demonstration den 17 juni i Örebro. Vi vill att Drottningen ska känna till att vi kämpar för våra rättigheter och vill påverka processen.

Vi tackar Ers majestät väldigt mycket för att mottagit vårt brev med ditt sympatiska och öppna hjärta och för att Drottningen tagit sig tid att läsa. Med många varma hälsningar från oss teckenspråkiga personer från hela Sverige.

Isabel Engwall, Frida Carlsson och Cecilia Rikkonen

Bilden är från nationaldagsfirandet i Örebro.