36 miljoner i vinst för Örebro Hockey

thumb_700

Örebro Hockey har under räkenskapsåret 2014/15 gjort en vinst på cirka 36 miljoner kronor, meddelar SHL-klubben. Det är det bästa ekonomiska resultatet hittills i klubbens historia.

Föreningen har under året omstrukturerat sina koncernbolag för att passa den överlåtelse av elitverksamheten som skedde till dotterbolaget Örebro Elithockey AB. Överlåtelsen av elitverksamheten skedde till en extern marknadsvärdering på 36 000 000 kr och gav en vinst på 33 090 617 kr efter avräkning av bokförda värden på överlåtna materiella- och immateriella tillgångar, skriver Örebro Hockey i ett pressmeddelande.

Med överlåtelsen av elitverksamheten från Örebro Hockey Klubb till Örebro Elithockey AB följer krav från SHL/SIF att Örebro Elithockey AB, som licenssökande för spelrätten i SHL, ska ha minst 4 000 000 kr i eget kapital per 2015-05-01. För att bolaget ska uppfylla detta krav har Örebro Hockey lämnat ett aktieägartillskott på 4 750 000 kr till Örebro Elithockey AB per 2015-04-30, vilket motsvarar upparbetad vinst i Örebro Hockey Klubb för åren 13/14 och 14/15, informerar klubben.