EU-pengar kan ge tusentals nya jobb

nns8y5h6slz4bfhsat40

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har beslutat att prioritera tolv olika projekt som tillsammans får 160 miljoner kronor i EU-stöd. Två av projekten förväntas skapa över 1 000 arbetstillfällen. Prioriterade områden är byggande, hållbart resande samt investeringskapital till små och medelstora företag.

– De satsningar som görs genom de här tolv projekten kommer göra skillnad inte bara i Örebroregionen utan i hela Östra Mellansverige. Sedan är det extra roligt att vi i Region Örebro län kommer att driva tre av projekten, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt vid Region Örebro län.

Läs om projekten:

Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan
Region Örebro län får EU-stöd på 4,5 miljoner kronor för en projektperiod på drygt tre år. Projektet ska bidra till att små och medelstora företag ökar sina energieffektiviseringsåtgärder och att samverkan mellan viktiga aktörer inom området etableras.
Hållbart resande
Region Örebro län får EU-stöd på 202 766 kronor för en projekttid på åtta månader. Projektet ska göra en förstudie som syftar till att skapa en plattform för att företag och människor i Örebro län ska få förutsättningar att spara energi och minska sina utsläpp från transporter. Detta ska ske genom arbete med Mobility Management, som handlar om att förändra resenärers attityder och beteenden.
Samverkan i bygg och fastighetssektorn
Region Örebro län får EU-stöd på 183 233 kronor för en projektperiod på nio månader. Projektet ska göra en förstudie som ska kartlägga och beskriva nuvarande samverkansinitiativ, både lokala och regionala, samt dess intressenter för att sedan ge förslag till utveckling och organisering av ett samverkansinitiativ i Örebro län.
Investeringskapital till små och medelstora aktiebolag
Almi Invest Östra Mellansverige AB får EU:stöd på 75 miljoner kronor för en projekttid på sju år. Ett mål är att tillföra investeringskapital till cirka 35 små och medelstora aktiebolag. Bolagen kan därmed utveckla sin verksamhet och förhoppningsvis skapa sammanlagt cirka 150 nya arbetstillfällen. Ett annat mål är att bidra till en bättre fungerande kapitalmarknad i regionen.

Innovativ förnyelse- och tillväxtkapacitet
Västerås Science Park är projektägare i ett samverkansprojekt tillsammans med science parks och inkubatorer i Östra Mellansverige. EU-stöd: 33,1 miljoner kronor för en projekttid om drygt tre år. Projektet ska stärka den innovativa förnyelse- och tillväxtkapaciteten för bolag i Östra Mellansverige genom ett förbättrat och samordnat användande av regionens innovativa miljöer. Insatserna ska stödja den affärsmässiga utvecklingen av innovativa bolag med hög tillväxtpotential.

Smart specialisering
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Region Örebro län ska tillsammans med övriga län i Östra Mellansverige jobba med Smart specialisering. Projektet får EU-stöd på 4,9 miljoner kronor för en period om knappt två år. Projektet ska identifiera Östra Mellansveriges gemensamma styrkor för storregional utveckling och utifrån detta formulera en långsiktig strategi för smart specialisering som omfattar hela regionen.

 

,