Måste spara 100 miljoner i äldreomsorgen

Örebro kommun måste spara i storleksordningen 100 miljoner kronor inom äldreomsorgen. Det är hemtjänsten som berörs och besparingen sker genom minskat intag av vikarier.

Privat hemtjänst har ökat under senare år. Örebro kommun har i och med det fått färre timmar, men hittills har inte kostnaderna minskat i samma grad. Nu sker en genomgripande åtgärd för att få intäkter och kostnader i balans, menar arbetsgivaren. Fackförbundet Kommunal protesterar mot neddragningarna och har svårt att se hur arbetet ska kunna utföras med en minskad personalstyrka.