Brandmän ut i strejk

På måndagsmorgonen gick 10 000 brandmän ut i strejk. I Örebro län berör strejken cirka 200 deltidsbrandmän. Strejken innebär blockad mot arbete utöver ordinarie beredskapsschema.

Det är Brandmännens riksförbund som sa nej till medlarnas slutbud. Sveriges kommuner och landsting, SKL, tackade ja till budet.