Mat och jobb är universitetets ämnen i Almedalen

Fotograf Johan Dalhäll Storg. 6, SE-703 61 Örebro Mob: 0705-81 74 27 Tel: 019-33 26 87 http://www.dalhall.com johan@dalhall.com

Fotograf Johan Dalhäll

Örebro universitet kommer att arrangera två egna seminarier under Almedalsveckan i Visby. Innovationers betydelse för livsmedelsbranschens utveckling och utbildningsutbudets betydelse för arbetsmarknaden är rubrikerna för dessa möten.

– Almedalsveckan är en viktig mötesplats där många av landets lärosäten deltar och representeras. Det är bra för Örebro universitet att de forskare och sakkunniga som jobbar här kan visa upp sin expertis och bredd i många olika sammanhang, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Liksom tidigare år samarbetar Örebro universitet med Kommuninvest i Sverige och Örebro kommun på Almedalsveckan, ett samarbete som sker under namnet Örebro i Almedalen.

–  Det här ett sätt för oss gemensamt att bidra till att marknadsföra Örebro. Genom att vi alla erbjuder intressanta seminarier av nationellt intresse uppmärksammas de verksamheter, den kunskap och de kompetenser som finns här. Det är viktigt för en stad i tillväxt och naturligtvis för oss som är ett växande universitet, säger Jens Schollin.

,