Teckenspråkig huvudstad utan täckning?

Miljöpartiet ifrågasätter om Örebro bör kalla sig Europas teckenspråkiga huvudstad. – Det finns brister i kommunens arbete som teckenspråkig huvudstad. Många upplever att det erkännande som kommunen gav teckenspråket vid utnämnandet inte genomsyrar hela organisationen, säger Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet i Örebro i en kommentar.

Enligt Mp har kommunen den senaste tiden fått kritik bland annat för hanteringen av nedläggning och flytt av den teckenspråkiga förskolan Kattungen. Miljöpartiet är särskilt kritiska till att ingen kompetensutveckling för höga tjänstemän och politiker genomförts trots att det finns som prioriterade åtgärder i handlingsplanen för Örebro som teckenspråkig huvudstad.

– Många kräver svar om hur kommunen verkligen jobbar för att stärka teckenspråket. Själv vill jag veta hur kommunen ska kunna ta ansvar när inga medel avsätts till den utbildningsinsats som utlovats för att öka kompetensen om teckenspråket, säger Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet i Örebro.

Under kommunfullmäktige på onsdag kommer Miljöpartiets kommunalråd Niclas Persson att ställa frågan till ansvarigt kommunalråd Lennart Bondesson, KD.

,