Pilgrimsvandra på hemmaplan

IMG_0053

Nu kan du pilgrimsvandra i Örebro. Det är Svenska kyrkan som arrangerar pilgrimsfärden mellan sju kyrkor. I kyrkorna finns enkel vägledning till några meditativt betydelsefulla platser i just det kyrkorummet, meddelar församlingen.

”Allt fler intresserar sig för pilgrimsvandringar – både korta och långa, nära och långt borta. Svenska kyrkan i Örebro vill göra det ännu enklare för dig att pilgrimsvandra på hemmaplan. Färden går mellan kyrkorum från olika tidsepoker och i olika miljöer, både i staden och på landsbygden i Örebro pastorat”, skriver de på sin hemsida.

När du besökt minst fem kyrkor får du en pilgrimsgåva av kyrkan.