V: Örebro behöver ett kommunalt byggbolag

Ett kommunalt bolag har fördelar som skulle kunna skapa fler och billigare bostäder, nu när efterfrågan är som störst. Vänsterpartiet i Örebro föreslår i en motion som vi lämnar in till kommunfullmäktige i dag att kommunen bör skapa sitt eget byggbolag.

Byggandet i Örebro har länge varit ensidigt och det som byggs är oftast villor, bostadsrätter eller väldigt dyra hyresrätter. Konkurrensen fungerar inte som den borde, vare sig nationellt eller här i Örebro.

Örebro växer och det är många som vill flytta hit. För att ta tillvara på allt som denna positiva dragkraft innebär måste vi se till att de som vill flytta hit har någonstans att bo.

I dag tvingas ungdomar bo kvar hos sina föräldrar och har svårt att flytta dit jobben finns. Bostadsbristen är också ett av de största problemen för integrationen i Sverige och Örebro. Ett kommunalt byggbolag utan ägarnas vinstkrav kan ta andra hänsyn än bara att bygga hus som ger högsta möjliga avkastning.

Kommunen har också enorma ekonomiska utmaningar framför sig: att rusta upp allmännyttan och att bygga nya skolor och omsorgslokaler. Med ett eget bolag skulle vi lättare hålla koll på kostnaderna. Dessutom kan vi ställa helt andra krav på vårt eget bolag att ta socialt ansvar för praktikplatser och skapa arbetstillfällen för kommunens invånare.

 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Murad Artin

Jessica Carlqvist

Cecilia Lönn Elgstrand

Martha Wicklund