Miljöfarlig båtmack bara meter från Svartån

Småbåtshamnen_390x255

Macken i småbåtshamnen i Örebro ligger bara några få meter från Svartån. – Det är inte bra, och egentligen hade vi hoppats att den nya macken redan skulle vara på plats nu. Men det är komplicerat att bygga en drivmedelsstation vid vattnet i ett så känsligt naturområde, inget får ju gå fel. Så bygget har blivit försenat. Vi har lagt tid på att förbereda oss noga och kommer att starta bygget av den nya macken efter båtsäsongen i september, säger Jan Alinski, kultur- och fritidsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Den nuvarande drivmedelsmacken i Örebros småbåtshamn uppfyller inte miljökraven och kommer därför att ha tillfälligt begränsade öppettider under sommaren. För att minska risken för läckage kommer den nya macken att få nedgrävda drivmedelstankar långt upp på land med en ledning till pumpen vid vatten. Samtidigt saneras området runt den gamla macken från markföroreningar.

– I september när grävarbetet drar igång kan det bli begränsad framkomligheten på gång- och cykelbanan förbi småbåtshamnen. Men man kommer att kunna ta sig förbi under hela byggtiden. Och våren 2016, lagom till båtsäsongen, kommer småbåtshamnens nya drivmedelsmack med efterlängtad självservcie att stå klar, det är vi många som ser fram emot, säger Jan.