Trygghetshundar ger utsatta kvinnor livet tillbaka

Trygghetshundar skyddar i nuläget tre våldsutsatta kvinnor i länet. Det är polisen som lånar ut hundar till kvinnor som av olika orsaker förföljs och trakasseras.

Uppskattningsvis rör det sig om mellan 70-100 personer i länet som drabbades av hot och våld av en partner eller tidigare partner, kriminella eller sjuka personer. Förföljarna orsakar en mycket svår livssituation för den utsatte.

Under onsdagen tvingades en kvinna i länet fly sitt hem, då mannen var hotfull. Polis kallades till platsen och grep mannen. Det är bara en historia där kvinnor utsätts för hot och våld.

– Tack vare trygghetshundarna har flera kvinnor fått livet tillbaka, menar Göran Stenberg på polisen i Örebro. Han säger att utvärderingen av projektet är riktigt positivt.

I utvärderingen framgår bland annat att ”en av familjerna där den hotade kvinnan försetts med en trygghetshund kunde återvända till sin bostad från ett skyddat boende. För en annan kvinna har hunden inneburit att hon kunnat stanna i sin bostad med sina barn. Hon har dessutom kunnat ha kvar sitt jobb vilket förmodligen inte varit möjligt i den situation hon befann sig i innan hon fick hunden”.

Ingen av kvinnorna har under projekttiden blivit angripen av någon man som utgör ett hot mot henne.

Nära 20 kvinnor mördas i Sverige varje år och många kvinnor tvingas lämna sina hem. Projektet med trygghetshundar är unikt för Örebro län. Och trots att projektet från början var tidsbegränsat under 2014, fortsätter polisen även i år att erbjuda hundar till utsatta kvinnor, berättar Dan Persson, regionpolischef.

Fakta om trygghetshundar: Trygghetshundar är hundar som är provade mot polishundstjänst, men som av olika skäl inte riktigt klarat alla krav som ställs på polishundar. Exempelvis kanske trygghetshunden inte är tillräckligt envis när det gäller att spåra, och duger därför inte till polishund. Trygghetshundarna är också oftast mer sociala än polishundar, men detta betyder inte att de inte kan bita ifrån om så krävs. De är lika tuffa som en polishund när det gäller att skydda sin husse eller matte. De hundar som blir trygghetshundar genomgår omfattande tester där hundarnas olika egenskaper värderas för att sedan kunna matchas ihop med rätt person.