Brandskum kan ge cancer och förstöra dricksvattnet

Örebroforskare har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, undersökt brandsläckningsskum och vilka effekter det har på människa och miljö. Studien visar att brandskum innehåller farliga kemikalier som kan förstöra dricksvattnet och orsaka cancer och andra sjukdomar.

– Även den nya generationen skum som ska vara miljövänligare innehåller fluorkemikalier som aldrig kommer att brytas ner i miljön. Och om vi fortsätter släppa ut kemikalier som miljön inte klarar av att bryta ner kommer vi få en ohållbar situation, det är bara en tidsfråga, säger Anna Kärrman, forskare i kemi vid Örebro universitet.

Det har blivit vanligare att brandkåren använder skum istället för vatten för att släcka bränder. Skum är indelade i olika kategorier där B-klass skum är till för att släcka bensin eller oljebränder, men har i vissa fall även använts på villor. Dessutom har det använts okontrollerat i stora volymer i övningssammanhang.

– Alla produkter vi testade har en effekt på miljön. Värst var just B-skummet, som ska användas vid vätskebränder och som innehåller fluorkemikalier, säger Anna Kärrman i pressmeddelandet från universitetet.