50 jobb bort på Tolkcentralen

Post- och telestyrelsen har i sin upphandling av den nationella förmedlingstjänsten bildtelefoni beslutat att tilldela det finska företaget Evantia Oy uppdraget från och med 1 juli nästa år. Det innebär att Tolkcentralen inom Region Örebro län pphör med den nationella tjänsten den 30 juni 2016. 50 tjänster berörs av förändringen. Dock kan Evantia komma att anställa personal i Örebro.

– Beslutet är förstås tråkigt och väcker flera frågor, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) i ett pressmeddelande. Det är grundläggande att döva och gravt hörselskadade inte får sämre möjligheter att få viktiga tolktjänstuppdrag utförda, eftersom det i sin tur leder till försämrade möjligheter till att fritt kunna röra sig och vara delaktig i samhället.