Jimmy Palmborg blir klubbchef för Örebro Black Knights

Jimmy Palmborg har idag rollen som marknadsansvarig men kommer från och med augusti att tillträda som klubbchef för Örebro Black Knights. – Jag ser otroligt mycket fram emot denna utmaning. Att jobba inom Black Knights har varit mitt livs absolut mest givande möjlighet, och potentialen i klubben är enorm. Samtidigt finns det många utvecklingsområden vi måste ta tag i direkt. Vi har en bra värdegrund, en tydlig vision så vi har en stabil grund att jobba utifrån, säger Jimmy Palmborg.

– Styrelsen för Örebro Black Knights har en tid funderat och tittat över hur klubben bäst ska organisera sig för att ta oss framåt och möta de utmaningar och möjligheter som kommer med en snabbt växande verksamhet, säger Ida Jensen, ordförande för Örebro Black Knights.

Klubbchefens ansvar blir det operativa arbetet i klubben så som finansiering, personalansvar för klubbens anställda, ansvar för samordning och tillsättning av sportgrupper samt andra ideella funktioner och marknadsansvar. Rollen kommer att fungera som en länk mellan klubben och styrelsen. Head Coach och de utländska spelare som finns i klubben kommer inte att tillsättas/rekryteras eller rapportera till klubbchefen utan dessa anställningar kommer gå via styrelsen.

,