Afrouz Behboudi är ny vicerektor för internationaliseringen

inte197

Afrouz Behboudi är ny vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet. Hon tillträder tjänsten den 1 september och har till uppgift att leda arbetet med att utveckla lärosätets samarbete och utbyte med universitet i andra länder.

Afrouz Behboudi är professor i biomedicin och har tidigare arbetat vid Göteborgs universitet. De senaste tre åren har hon arbetat vid Högskolan i Skövde där hon varit vicerektor med inriktning mot internationella frågor.

– Jag har upptäckt hur betydelsefullt det är att skapa en lärosätesmiljö som både känns välkomnande och inspirerar till internationellt utbyte. Det är viktigt att de människor som kommer hit för att arbeta eller studera får en positiv upplevelse liksom det är viktigt för människor här att få både goda möjligheter och ser fördelar med samarbeten över landsgränserna.

– Örebro universitet har haft en stark utveckling både inom forskning och utbildning under de senaste åren, men vi vet också att vi behöver mer internationella samarbeten för att bli ännu bättre. Rekryteringen av Afrouz Behboudi kommer att vara ett stort steg på vägen i det viktiga arbetet, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.