Örebro är årets miljökommun

Örebro kommun är årets miljökommun, enligt tidningen Miljöaktuellts rankning. ”Året har kännetecknats av gröna obligationer, fossilfri placeringspolicy och konsumtionsdebatt med högt tonläge.”, skriver tidningen om Örebros topplacering.

Ett kunskapscentrum för restaurering av våtmarker och höjd ambition i klimatprogrammet är några av Örebros pågående projekt. Ändå är det nog miljöarbetet på den finansiella sidan som imponerar mest. Visserligen hann Göteborg först, men strax efteråt lanserade Örebro sina gröna obligationer. Först var det tänkt att summan skulle bli 500 miljoner, men det landade på 750. Pengarna investeras bland annat i vindkraft, en koldioxidneutral förskola och solel.

– Dels kan vi göra investeringar i egna miljövänliga projekt, dels erbjuder vi andra att kunna placera sina pengar på ett miljöbra sätt. Intresset har varit stort och det verkar inte vara något problem att släppa fler obligationer om vi skulle vilja, säger Hanna Dufva, chef för ekonomi- och hållbarhetsavdelningen till tidningen.

Miljörankningen består av 28 frågor med i huvudsak ja- och nej-svar. 26 frågor kan ge ett poäng vardera. En fråga om certifierade miljöledningssystem och en fråga om upphandling av miljömärkta produkter kan ge två poäng. Dessutom kan kommunen få ett minuspoäng om kommunen exploaterat jordbruksmark eller skyddsvärd natur. En kommun kan få maximalt 30 poäng på enkätdelen.

Läs mer här om varför Örebro är miljöbäst:

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.632259