Oro att jobb på callcenter försvinner

Det finns en risk att jobb på flera callcenter i Örebro kan försvinna. Nyligen presenterades Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning ett förslag om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning.

Representanter från callcenterbranschen har i ett brev till Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande, framfört sina farhågor att regionen riskerar att förlora arbetstillfällen.

– Vi känner oro över att utredningen inte analyserat hur förslaget påverkar sysselsättningen och ser därför gärna att fler samhällsaktörer agerar till förmån för en sådan analys, exempelvis genom att svara när förslaget går ut på remiss, skriver Tina Wahlroth, vd, Kontakta och Tore Thallaug, vd, SWEDMA till rådhuset.

De menat att om förslaget går igenom kommer det att slå hårt ekonomiskt mot alla företag som i den dagliga affärsverksamheten är beroende av telefonförsäljning. Det handlar om en stor del av svenskt näringsliv, men också om organisationer. Även många arbetstillfällen är i fara.

– Vi som företräder NIX-Telefon ifrågasätter inte intentionerna bakom förslaget. Men skriftliga avtal är fel väg att gå och stoppar inte de telefonskojare som struntar i lagar och regler.

Handelns utredningsinstitut (HUI Research) räknar med att skriftliga avtal vid telefonförsäljning skulle leda till ett försäljningsbortfall på minst 30 procent bland de företag som i hög utsträckning använder sig av muntliga avtal. Sådana aktörer är exempelvis dagstidningar, energi- och försäkringsbolag. Orsaken är den administration som skriftliga avtal medför hos både säljare och köpare. Hela 45 procent av företagens kontakter med nya kunder sker via telefon.

En bransch som påverkas extra mycket är telefonförsäljningsföretagen, som säljer varor och tjänster på uppdrag av andra företag.

I Örebro län finns 27 callcenter med totalt 840 personer anställda. Fyra av tio, 42 procent, är 16-24 år.

,