Rasmus har fått regeringsuppdrag

Centerpartistiska kommunalrådet Rasmus Persson har fått ett nytt uppdrag. Han kommer att ingå i huvudmannagruppen, som en av tio företrädare för kommunerna i Sverige. Regeringen utser representanter i huvudmannagruppen, och ledamöterna utses på fyra år.

Gruppen träder i kraft den 1 juli.

– Det ska bli spännande! Uppdraget är att med förankring i våra lokala perspektiv förbättra myndigheternas stöd. Vi kommer att jobba för utveckling, med utgångspunkt i det kunskapsstöd som finns, säger Rasmus Persson (C).

Huvudmannagruppen kommer att ses två gånger om året, och är ett rådgivande organ till det nystartade Rådet för styrning med kunskap. Socialstyrelsens generaldirektör ska vara ordförande i Rådet, som består av myndighetscheferna för E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

De olika former av kunskapsstöd och föreskrifter som statliga myndigheter ansvarar för och som riktar sig mot kommuner och landsting ska genom rådet bli mer samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, professioner och huvudmän har.