Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska

Under årets fem första månader minskade ungdomsarbetslösheten med tio procent jämfört med samma period i fjol. Även antalet ungdomshushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar, de är i snitt 25 färre varje månad.

Både andelen öppet arbetslösa och andelen i arbetsmarknadsprogram har minskat. Ungdomsarbetslösheten har minskat generellt sett i Sverige under perioden, men den har minskat mer i Örebro än i riket. För första gången på fem år har Örebro kommun ungdomsarbetslöshetssiffror i nivå med riket.

– Att minskningen fortsätter är mycket glädjande. Det innebär inte att vi är i mål, mycket återstår att göra. Men det är ett tydligt tecken på att de åtgärder vi vidtar ger effekt. För den kommunala ekonomin är detta väldigt bra, men framförallt är det bra för de individer som återfinns bakom statistiken. De personer som går från försörjningsstöd till ökad egenmakt, säger Anders Hagström (KD) ordförande i vuxen och arbetsmarknadsmänden (Vuxam).

– Vi vet att tiden är viktig faktor för ungdomars förankring på arbetsmarknaden. Därför är jag glad och stolt över det målmedvetna arbete som Vuxam bedriver för att korta handläggningstiderna och så snabbt som möjligt hjälpa ungdomar vidare. Förbättringarna är ett bra betyg till både politiken och förvaltningen, säger Karin Sundin (S) vice ordförande.

 

,