Möte i Almedalen om snabbtågets utmaningar och möjligheter

Vid ett möte i Almedalen under måndagen träffades företrädare för Oslo och Stockholm för att diskutera möjligheter till snabbare järnväg mellan de båda huvudstäderna.

– Det var ett riktigt bra möte där vi redogjorde varför sträckan Oslo – Stockholm är så viktig för såväl Norge som Sverige. Men det synliggör också många av de utmaningar som finns, säger Björn Sundin, ordförande i styrgruppen Oslo – Stockholm 2.55.

Under mötet fördes dialog om huvudstädernas ömsesidiga beroende av varandra. Ett beroende som har ökat och fortsätter att öka. Exempelvis är det i dag betydligt fler svenskar som arbetspendlar till Norge jämfört med hur många svenskar som arbetspendlar till Danmark.

– Det var mycket givande att diskutera de här frågorna och särskilt värdefullt att få information om hur man ser på det här projektet på den norska sidan. Från ett stockholmsperspektiv känns det angeläget att fortsätta diskussionen, säger Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd, Stockholms stad.

– För Oslos del är det helt avgörande att koppla oss närmare till de nordiska huvudstäderna, inte minst Stockholm. Alla de nordiska huvudstäderna är små ur ett globalt perspektiv, men tillsammans är vi starka. Därför ser vi från Oslos sida mycket positivt på att fortsätta det här samarbetet över gränsen, säger Guri Melby, byråd för samferdsel och miljö, Oslo by.

Oslo-Stockholm drivs under 2015 fortsatt som ett projekt. Styrgruppen består av en politiker från varje samverkanspart. Från 2016 är avsikten att bilda ett gemensamt bolag och att anställa en verksamhetsansvarig medarbetare på heltid.

,