Svenskt Näringsliv: Regeringen har ett mål – men ingen plan

Regeringen lovar att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det är ambitiöst och bra. Problemet är att den inte vet hur målet ska nås. Alla vet att Sverige behöver hundratusentals nya jobb. Men istället för att skapa bättre förutsättningar för jobbskapare har regeringen levererat en rad jobbfientliga förslag som gör det dyrare att anställa och driva företag. Resultatet blir tiotusentals färre jobb.

Nu är det därför hög tid för Stefan Löfven att presentera en realistisk plan för fler jobb. Ett bra första steg vore att börja leva upp till vallöftet att all politik ska prövas mot om den leder till fler jobb. Att så många är utan arbete beror inte på att de saknar vilja eller förmåga att jobba. Vad som saknas är istället enkla jobb som inte kräver utbildning eller erfarenhet, jobb som många kan göra och som kan ge fotfäste på arbetsmarknaden. Om Sverige hade lika många enkla jobb som EU-snittet skulle ungefär 200 000 fler ha arbete.

Idag står de utanför arbetsmarknaden. Visst ska Sverige sträva efter fler avancerade jobb som kräver kunskap och erfarenhet. Och självklart ska vi satsa på utbildning och forskning för att ligga i täten av utvecklingen. Men vi måste samtidigt skapa fler enkla jobb. För att citera en klok socialdemokratisk paroll: ”Alla ska med. Så enkelt är det”. Att de enkla jobben blivit så få beror inte på att de inte behövs. Det är för att de blivit för dyra. För privatpersoner är alternativet ofta att göra jobbet själv – eller så blir det inte alls gjort. Höga arbetskraftskostnader göra att företagen tvingas ta bort allt som inte är högproduktivt.

Vi ser resultatet bland annat när vi handlar. Att hitta någon att fråga om råd är ofta svårt. Och när vi ska betala blir det i självbetjäningskassor. Här finns en stor potential för fler ”vardagsjobb”, jobb som underlättar vardagen både för privatpersoner och företag. För många som idag är arbetslösa skulle ett sådant vardagsjobb bli första jobbet och ge erfarenheter och kunskaper som leder till mer kvalificerade jobb. Sverige lider av brist på jobb. Enda botemedlet är att sätta jobbskaparna i fokus och göra det lättare både att anställa och att få ett jobb. Då skulle regeringen samtidigt ta ett stort steg mot EUs lägsta arbetslöshet.

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv

Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv Örebro