Bostadsbyggandet fortsätter öka

Antalet nyproducerade bostäder i Örebro län har under förra året totalt sett ökat. Liksom tidigare år är det den största kommunen Örebro som dominerar när det gäller nyproduktion av bostäder i länet. Örebro stod för 85 procent av nyproduktionen i länet under 2014. Det framgår av den årliga bostadsmarknadsanalysen från Länsstyrelsen i Örebro län.

Kommunerna har bedömt att den förväntade nyproduktionen av bostäder är dubbelt så stor 2016 jämfört med 2010. Likaså har antalet färdigställda bostäder ökat markant efter 2010. – Bostadsmarknadsanalysen visar på en positiv byggtrend i stort sett hela länet, säger Lena Lundkvist, biträdande länsarkitekt, Länsstyrelsen i Örebro län.

I Örebro län färdigställdes totalt 1 200 bostäder under 2014.

,