Nu kan Sveriges regioner bli färre

Idag torsdag utser regeringen utredare som ska ge förslag på en ny svensk regional indelning. Dagens 20 regioner och landsting föreslås bli omkring tio. – Det är positivt att frågan om större regionindelningar åter väcks, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson (S) i ett pressmeddelande.

– Region Örebro län ansvarar för många verksamheter där vi är beroende av andra landsting och regioner. Samarbete med andra och en utveckling mot större geografiska regioner bidrar till utvecklingen av vårt område i Sverige.

Regeringen har utsett Kent Johansson (C), bland annat tidigare regionråd i Västra Götalandsregionen, och Barbro Holmberg (S), avgående landshövding i Gävleborgs län, att utreda frågan om storregioner. Enligt regeringens utredare är det aktuellt att ersätta dagens läns- och landstingsgränser med omkring 10 regioner där det ska bo mellan en halv till en och en halv miljon människor.

– Det är viktigt att regionerna blir tillräckligt stora och får tillräckligt stort befolkningsunderlag för att kunna fungera effektivt för invånarnas bästa, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson. Dagens länsindelningar behöver ses över för att vi ska kunna möta utmaningar som exempelvis sjukvården ställs inför. Att bättre kunna tillgodose behoven på arbetsmarknaden är en annan anledning, liksom att utveckla kollektivtrafiken. Idag förväntar sig människor en jämlik och likvärdig samhällsservice oavsett bostadsort.

,