Risk för halka i dag

728_nya_hastighetsgranser2

På grund av det varma vädret är det ökad risk för halka på våra vägar i dag. När asfalten blir riktigt varm så ökar risken för att väggreppet kan försämras snabbt, meddelar Trafikverket.

Nybelagda vägar är i enstaka fall särskilt utsatta eftersom bindemedel kan tränga upp till ytan vid långvarigt höga temperaturer. Fenomenet kallas ofta ”blödande asfalt” och kan medföra att vägbanan blir hal. Vägbanor och vägmarkeringar kan även bli mycket hala vid regn som kommer efter en längre period med uppehållsväder.

Anpassa hastigheten och håll avståndet till framförvarande fordon är de viktigaste råden. Bromssträcka och styrförmåga är helt avgörande om det händer något oväntat.

foto: Trafikverket