Ska forska om täta förskolor

Idag tätas lågenergihus med plast för att uppnå en lägre energiförbrukning. Många förskolor är byggda med den här tekniken. Men det saknas forskning på hur plasterna påverkar de som vistas i husen. Därför startar ett projekt vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro som ska studera inomhusmiljön i lågenergiförskolor.

– Vi kommer mäta flera gånger per år under en fyraårsperiod. Vi kommer mäta luften i byggnaderna innan de tas i bruk och kan jämföra dessa resultat med mätningar från när förskolorna har flyttat in, säger Josefin Persson forskare i kemi vid Örebro universitet.

– Vi ska undersöka om inomhusmiljön är bra. Vi kommer att mäta koldioxidhalten, fuktighet och temperatur. Vi kommer även undersöka om det finns några ämnen från byggmaterialet som använts, framförallt från plasten, säger Josefin Persson,

Plasten innehåller så kallade flyktiga organiska ämnen som kan komma ut i luften och som barnen i sådana fall andas in. Plasten innehåller dessutom mjukgörande ämnen, ftalater.

– Det kan vara problematiskt att bygga in plaster. Då är det viktigt att ventilationen är bra, säger Josefin Persson.

,