Kombinerad forskning om 3d-print

På Örebro universitet pågår nu uppbyggnaden av en forskningsmiljö inom 3d-printing. Den forskningen sker i kombination med nya rön inom 3d-röntgen.

– De två teknikerna tillsammans ger oss en stark forskningsmiljö i nära samarbete med privat industri. Målet är ökad kunskap om processerna kring konstruktion, produktion och kvalitet, främst inom metalliska material, men också i plast, säger Lars Pejryd, professor i maskinteknik i ett pressmeddelande.

– Teknikerna hänger ihop. Då 3d-printingen gör det möjligt att tillverka produkter som inte kan framställas på annat sätt, gör 3d-röntgen det möjligt att kontrollera, verifiera och mäta det som tillverkats. Det är en av få tekniker som gör detta möjligt, enligt Lars.

Tekniken kallas för additiv tillverkning eller industriell 3d-printing. Till skillnad från traditionella tillverkningsmetoder som till exempel gjuter, fräser, borrar eller svarvar fram produkter, så skrivs föremålen fram. I en 3d-skrivare byggs detaljerna upp lager för lager med laser eller elektronstråle som ritar ett mönster på en bädd av metallpulver, uppger universitetet.

3d-röntgen är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten. Inom medicinsk diagnostik används datortomografin för att avbilda patienten och organ i tre dimensioner.

,