Orienterare har bra kontroll på hälsan

En orienterare tränar både kroppen och huvudet och umgås med människor i alla åldrar. De är en bra modell för ett hälsosamt åldrande, skriver forskare vid Örebro universitet i tidskriften BMC Geriatrics.

– Vi måste arbeta förebyggande både för människors bästa men också för att trycket på sjukvården inte ska bli för högt. Om vi förstår vad det är som gör att orienterarna mår så bra kan vi hjälpa andra, säger Ida Schoultz, forskare i medicin vid Örebro universitet som genomfört studien tillsammans med Lina Östlund-Lagerström.

De har följt en grupp veteranorienterare och jämfört dem med andra pensionärer. Resultaten visar att orienterarna mår bättre och har näst intill inga problem med magen eller depression.

– De motionerar mer än den generella befolkningen men det är inte bara det som gör att de mår bättre. Orientering uppfyller alla kriterier för ett hälsofullt åldrande, säger Ida Schoultz i ett pressmeddelande.