Fördubbling av antalet vapenbrott

Det har skett en fördubbling av antalet vapenbrott i Örebro län under 2000-talet. Förra året anmäldes drygt 430 brott mot olika vapenlagar. För 15 år sedan var den siffran drygt 200 anmälningar.

– Det är ett jättebekymmer med vapen inom vissa grupperingar, medger Stefan Wickberg, kommunikatör inom polisen.

Det som började i storstäderna med skottlossning och attentat har nu spritt sig även till mindre städer som Örebro. Nyligen avled en man efter skottlossning i bostadsområdet Vivalla. Två personer är häktade misstänkta för skjutningen och ytterligare två är anhållna i sin frånvaro misstänkta för inblandning i händelsen.

Stefan Wickberg ser den ökade hanteringen av vapen som ett samhällsproblem i stort och inte enbart ett ärende för polismyndigheten. Det är flera olika faktorer som ligger bakom varför vapen används i allt högre grad. Utanförskap är definitivt ett, säger han. Då söker vissa personer bekräftelse genom att vara med i olika grupper. Och sedan ”krockar” dess gruppers olika intressen ibland och det kan i förlängningen leda till att skjutvapen används, menar han.

För allmänheten ser han med oro på hur otryggheten ökar, rättssäkerheten och demokratin ifrågasätts när händelser liknande dem i Vivalla sker.