Nu finns EU-pengar att söka för småföretag

Nu finns nya pengar i EUs socialfond med syfte att små företag ska kunna arbeta med att utveckla företaget. Pengarna kommer att finansiera insatser som bidrar till att kompetensen ökar i hela företaget.  Före den 31 augusti har alla egenföretagare och små företag med upp till nio anställda möjlighet att anmäla sig för att göra en extra satsning på att utveckla företaget.

Idag möter småföretagare många utmaningar för att behålla och öka lönsamheten. Det kan vara att rekrytera den första medarbetaren, utöka marknaden utanför Sveriges gränser eller att utveckla befintliga produkter och tjänster. För att göra det krävs ny kunskap eller andra erfarenheter hos både ägare och personal. Under hösten kommer Almi Företagspartner Mälardalen i samarbete med kommunernas näringslivsenheter och andra företagsfrämjande aktörer att söka om pengar för att kunna genomföra en treårig satsning på att utveckla de minsta företagen.

– Det är viktigt att även mindre företag som har potential att öka sin marknad och därmed lönsamheten också får stöd för att göra det, säger Billy Bergåker, vd Almi Företagspartner Mälardalen.

Projektet kommer att omfatta en analysdel där företagaren går igenom hur verksamheten ser ut idag och utifrån resultatet görs en bedömning av hur förutsättningarna kan se ut imorgon. Det vill säga hur verksamheten kan utvecklas. Förutom kartläggning och analys ingår även kompetensutveckling och en strategi för hur den långsiktigt ska komma till nytta i företaget. Det som krävs av företagen är en vilja att utveckla och utvecklas. Att vara beredd på att arbeta med affärsutveckling med stöd av ökad kompetens. I de tre projektfaserna analys, genomförande och tillämpning kommer företagets ägare och medarbetare att behöva satsa tid.

– Resultatet är beroende av allas delaktighet. Nätverkande och att kunna använda erfarna konsulter bidrar också till att företagen kan nå sina högre mål, säger Bo Persson, rådgivningsansvarig Almi Företagspartner Mälardalen.

För att vara med ska ägaren arbeta i företaget minst 50 procent. Företaget ska ha varit igång minst ett år så att det finns ett bokslut att presentera. Priset för att delta är 1 000 kronor per företag oavsett antal anställda. Anmälan sker via kommunens näringslivsenhet eller direkt på almi.se/malardalen.