Varning för halka på rosa gatan

IMG_0024

Örebro kommun har infört cykelförbud på den rosamålade Engelbrektsgatan. Orsaken är att underlaget blir halt när det regnar. Gatuavsnittet är en del i OpenART. Förbudet gäller fram till dess konstutställningen avslutas.

,