Hur vill du att framtidens Örebro ska se ut?

IMG_0038

På onsdagen i nästa vecka har alla chansen att säga sitt om framtidens Örebro. Politiker och tjänstemän inom Örebro kommun bjuder då in till samtal om stadens utveckling.

Platsen är Krämaren och tiden är 10.00-19.00 den 12 augusti. Under dagen arrangeras flera seminarier och sedan kan du lämna synpunkter direkt i din telefon eller dator. Kommunen tillhandahåller några datorer på plats.

År 2040 kommer vi vara 50 000 fler örebroare än idag enligt befolkningsprognosen.

, ,