Digital workshop om framtidens Örebro

IMG_0016

På onsdagen kunde örebroarna säga sitt om hur de vill att framtidens Örebro ska se ut. Med hjälp av mobil eller surfplatta fick de svara på och kommentera frågor som rör trafik, grönområden, citys utveckling, möjligheter till fritidsaktiviteter med mera.

Kommunikationskonsulten Jon Forssell höll i it-trådarna uppe på podiet i OpenARTs lokaler i Krämaren. Efter en kort introduktion hur it-verktyget fungerar, så delas gruppen upp och går till olika seminarier i intilliggande lokaler.

– Det här en del i ett pärlband av samtal vi kommer att genomföra i arbetet med att forma framtidens stad, berättar Åsa Bellander, programdirektör Samhällsbyggnad Örebro kommun. Synpunkterna som lämnas via mobilen kommer att vara en del i det material som ska ligga som underlag för den kommande översiktsplanen, förklarar hon vidare.

IMG_0002

, ,