Fri surf på bussen underlättar jobbpendling

På söndag börjar nya expressbussar med gratis wifi att trafikera sträckan Örebro och Askersund. – Genom att se till att det finns utfällbara bord och wifi ombord på expressbussarna vill vi göra det mer attraktivt att jobb- och studiependla. På så sätt underlättar vi att bo i en kommun och jobba eller studera i en annan kommun i länet, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad inom Region Örebro län.