Många nior säger nej till alkohol

Allt fler unga i Örebro län säger nej till alkohol. 61 procent av tjejerna och 69 procent av killarna i årskurs 9 har inte druckit alkohol det senaste året.

– Det är naturligtvis mycket positivt att allt fler unga avstår från alkohol, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen.

– Det är dock viktigt att samhällets alla aktörer, inklusive föräldrar, fortsätter med arbetet för att minska alkoholbruket ytterligare. Nu börjar skolan, och skolan har en nyckelroll för ungdomars hälsa. Att trivas i skolan är en starkt bidragande faktor för hur man mår. Om man mår bra får också alkoholen en mindre betydelse i ungas livsstil.

Resultaten redovisas i rapportenen ”Liv & hälsa ung i Mellansverige” där livsvillkor, levnadsvanor och hälsa redovisas och jämförs för elever i årskurs nio i Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.