Enklare regler för bygglov – Örebro först i landet

IMG_0002

Från och med 1 augusti gäller nya regler för bygglovstaxan i Örebro kommun. För den som planerar att bygga är det nu tydligt i förväg vad ett bygglov kommer att kosta.

– För större byggobjekt som en villa är kostnaden något lägre jämfört med innan regeländringen. För enklare ärenden, som installation av en eldstad, har däremot kostnaden för bygglovet ha ökat något, enligt Carina Toro Hartman, (S) ordförande byggnadsnämnden.

Den nya taxan innebär att alla ärenden ska bära sina egna kostnader. Tidigare kunde vissa bygglovsärenden subventioneras av skattemedel.

På kommunens hemsida finns beräkningsmodeller där den sökande själv kan få fram kostnaden för ett bygglov. Det tar cirka 30 timmar att handlägga ett ärende gällande nybyggnation av en villa.

Den nya byggtaxan i Örebro kommun med självkostnadspriser är den första i sitt slag i landet och den kommer att utvärderas, berättar Carina Toro Hartman.

 

,