Forskar om betydelsen av att lita på varandra

Forskaren Jan Mewes vid Örebro universitet har fått 9,5 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för att undersöka hur beslutsfattare kan arbeta för den ska öka tilliten mellan människor.

– Social tillit, att människor känner att de kan lita på sina medmänniskor är bra för samhället. Det leder till ekonomisk tillväxt, mindre korruption och att människor mår bättre. Just nu sjunker den sociala tilliten i många länder. Vi vet mycket lite om när och varför människors tillit förändras och det tomrummet vill vi fylla, säger Jan Mewes, som leder det internationella forskningsprojektet.

Forskarna ska undersöka social tillit i USA, Norge och Tyskland. Länderna representerar tre olika typer av välfärdsstater, det konservativa Tyskland, socialdemokratiska Norge och liberala USA, skriver universitetet i ett pressmeddelande.