Använder laser för att räkna besökare i city

IMG_0033

Under sommaren har flera lasermätare monterats upp på fasader i centrala Örebro. Lasertekniken används för att mäta besöksfrekvensen i city.

– Det insamlade materialet ska användas för att mäta publikflöden vid event. Det ger även viktig information vid nyetableringar och se hur strömningarna på stan är fördelade, säger Mattias Lesnik på City Örebro.

Det är Örebro kommun, fastighetsägarna och City Örebro som tillsammans genomför mätningen av hur människor rör sig i centrum. Mätenheterna sitter bland annat uppe på husväggar längs med Köpmangatan, Drottninggatan och Kungsgatan.

Laserstrålen kan ställas in så den känner av skillnaden mellan gående och de som cyklar. Tekniken kan inte identifiera enskilda personer, utan registrerar enbart då laserstrålen bryts. Systemet ska vara fullt utbyggt inom en månad.

IMG_0045IMG_0018

 

, ,