Vargstammen fortsätter öka

Vargstammen har haft en stabil ökning i Örebro län sedan 2008, från tre revir till årets åtta. I samband med vinterns licensjakt sköts tolv vargar, och ytterligare sex vargar har påträffats döda eller skjutits i skyddsjakt under året.

– Målet med licensjakten var att minska antalet vargar där det var som tätast och skapa nolltillväxt i vargpopulationen. Effekten av årets licensjakt märks först nästa år, säger Mariana Skoglund, enhetschef för Art och vilt vid Länsstyrelsen i Örebro.