15 miljoner för att unga ska gå kvar på gymnasiet

IMG_0029

Region Örebro län har nu fått 15 miljoner kronor till projektet #jagmed för att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Totalt omfattar projektet cirka 90 miljoner kronor. Pengarna kommer från ESF, Europeiska socialfonden Östra Mellansverige.

– Det är otroligt angeläget projekt. Både för ungdomarna och för arbetsgivarna. Ungdomar som fullföljer sin utbildning har ljusare framtidsutsikter samtidigt som de nya arbetstillfällena i allt högre grad åtminstone kräver fullgjord gymnasieutbildning. Det handlar lika mycket om ungdomarnas framtid som regionens framtida utveckling och konkurrenskraft, säger regionrådet Irén Lejegren (S) i en kommentar om beskedet att projektet #jagmed kan starta.

Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat, eller riskerar att hamna, utanför utbildning eller arbetsmarknaden. Insatserna ska bidra till att tidigt fånga upp dessa ungdomar och ge dem stöd att återgå till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Insatserna kan också rikta sig till personal som i olika yrkesroller arbetar med ungdomarna, exempelvis olika former av kompetensutveckling. Ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och tillgänglighet och motverka diskriminering kommer också att äga rum i mötet med målgruppen.

,