Erik och Marcus fick pris för uppsats om inköp

kqkfzw8axz8h61sj8kal

Studenterna Erik Olsson och Marcus Snickars vid Örebro universitet tilldelas 2015 års logistikpris på 25 000 kronor för sin uppsats i företagsekonomi om inköp och företagsrelationer.

Priset är nyinstiftat och delas ut av Örebroregionens logistikföretag och Handelshögskolan vid Örebro universitet under Örebroregionens transport- och logistikdagar den 27 augusti.

Den prisbelönade uppsatsen handlar om inköp hos ett industriföretag. Relationer till leverantörer blir allt viktigare vid inköp.

– I vår uppsats visar vi att man kan höja både kvalitet och effektivitet i försörjningskedjan genom att arbeta systematiskt med inköp och med sina relationer till leverantörerna, säger Erik Olsson och Marcus Snickars i ett pressmeddelande.

– Vi är en grupp bestående av branschfolk och akademiker som utser pristagarna. Priset är ett resultat av ett flerårigt samarbete och ett sätt att öka intresset för logistik bland forskare och studenter, säger Frans Prenkert, docent och forskningsledare för gruppen Center for Inter-Organizational Network Research vid Örebro universitet.