Kostnaderna fortsätter öka för landstinget

I Region Örebro län har verksamhetens nettokostnader under det första halvåret ökat med 6,9 procent.

”Den höga ökningstakten beror främst på höga kostnader för extratid inom hälso- och sjukvården, köpt vård, inköp av material och kostnader för hyrläkare. Samtidigt som kostnaderna ökat snabbt, har också intäkterna ökat, men främst beror det på större engångsposter i form av ökade statsbidrag samt återbetalda försäkringspremier. Då stora delar av intäktsförstärkningen är engångshändelser innebär det att det för närvarande finns en underliggande obalans mellan intäkts- och kostnadsökningar. Den senaste skatteprognosen var också lägre än förväntat vilket sätter den ekonomiska prognosen under ytterligare tryck”, skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.

– Ännu ser vi inte tillräckligt tydliga effekter av de åtgärder som vidtagits, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Kostnadsutvecklingen måste dämpas ytterligare för att det ska vara ordning och reda i ekonomin, så att nödvändiga investeringar kan göras för att säkra kvalitet och  god och jämlik vård in i framtiden.