Möte om regionens utveckling

Under två dagar träffas representanter för Region Örebro län, länets kommuner, länsstyrelsen, näringsliv och ideell sektor för att diskutera länets framtida utveckling.

– Region Örebro län har numera det regionala utvecklingsansvaret som inbegriper allt från näringslivsutveckling, kommunikationer, forskning, hälso- och sjukvård, kultur och kompetensförsörjning med mera, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, (S) i ett pressmeddelande.

– Det är inte bara vi politiker och tjänstemän i regionen som har svaren på vad som behövs för att länet ska bli en bättre plats att leva i och attrahera människor att komma till. Det arbetet är något som alla måste engagera sig i, och hjälpas åt med.

Det regionala utvecklingsansvaret, som tilldelades Region Örebro län den 1 januari, innebär ett ansvar för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Ett medel i det arbetet är den Regionala utvecklingsstrategin. Strategin antogs år 2010, och efter en bred process med berörda intressenter är målsättningen att regionfullmäktige ska fatta beslut om en ny strategi som kan gälla från mars 2017, uppger Region Örebro län.

, ,