Start i dag för ansökningar av landsbygdsstöd

FullSizeRender (3)

I dag öppnar Landsbygdsprogrammet för ansökningar. Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Av totalt 26 miljarder kronor fördelas 800 miljoner i Örebro län fram till år 2020.

– Landsbygdsprogrammet ska ge oss en attraktiv landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag och aktiva lantbrukare som ger oss öppna marker med betande djur, säger Thomas Börjesson, Länsstyrelsen i Örebro län.

Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterade områden. Utöver de nationella prioriteringarna har Länsstyrelsen i bred samverkan tagit fram en handlingsplan som innehåller prioriteringar för Örebro län.

– Vi kommer att prioritera fler jobb och klimat i vårt län, säger Thomas Börjesson.

Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet under perioden fram till år 2020 varav 800 miljoner fördelas i Örebro län.