Nu finns det barnstolar på länsbussar

Nu har vissa länsbussarna utrustats med två barnstolar. Den ökade barnsäkerheten är ett resultat av att Länstrafiken upphandlat nya entreprenörer för trafiken och i processen ställt höga krav på barnsäkerhet.

– Genom att se till att det finns barnstolar på våra bussar vill vi göra bussresorna så säkra som möjligt för de små barnen. Ökad barnsäkerhet har varit högt prioriterat när vi upphandlat nya entreprenörer för trafiken, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad inom Region Örebro län.

Enligt lag ska alla busspassagerare som är äldre än tre år använda bälte om det finns sådana. För yngre barn finns inget lagkrav på bälte i buss, men Transportstyrelsen rekommenderar ändå att alla barn oavsett ålder ska vara fastspända.

– Det kan hända att det i bland finns fler än två små barn på bussen. Om det inte finns någon ledig barnstol är vår rekommendation att barnet hellre ska sitta fastspänt på en vanlig vuxenplats än att inte ha något bälte alls, säger Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Barnstolarna har fempunktsbälte, och för maximal säkerhet färdas barnet bakåtvänt. Barnstolarna finns inbyggda i ryggstöden på några av de vanliga sittplatserna. Ryggstödet på den vanliga sittplatsen fälls fram, och barnstolen fälls ut bakåt från ryggstödets baksida. Placeringen innebär att man som förälder eller medföljande vuxen kan ha ögonkontakt med barnet under resan.