Samma ålder till ungdomsmottagningen

Från och med i morgon har ungdomsmottagningarna i Region Örebro län samma åldersgräns för tjejer och killar. Därmed är ungdomsmottagningen öppen för alla fram till den dag man fyller 23 år. Åldersgränsen gäller för såväl medicinska besök som för besök hos kurator och psykolog.

– Tidigare har tjejer som passerat 20 år hänvisats till barnmorskemottagningarna på vårdcentralerna, men i och med detta beslut finns nu möjligheten att fortsätta besöka ungdomsmottagningarna även om man fyllt 20 år. Den gemensamma åldersgränsen är också ett led i att få en mer jämställd vård i länet, säger Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning.