Stadsbibliotekets Peter Alsbjer tilldelas folkbildningspris

Peter Alsbjer, verksamhetschef på Stadsbiblioteket i Örebro har tilldelats årets Bengt Hjelmqvist-pris för sina folkbildningsinsatser.

Juryns motivering: Peter Alsbjer bevakar sedan lång tid oförtröttligt folkbibliotekens omvärld både nationellt och internationellt, hela tiden med bibliotekens demokratiska uppdrag och utveckling i fokus. Han har dessutom förmågan att snabbt fånga upp intressanta rapporter, undersökningar och tendenser i samhället och som påverkar eller kan påverka folkbiblioteken. All denna kunskap delar han sedan generöst med sig av via olika sociala medier – där alla kan ta del av det.

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet.