Protest innan lammen tystnar

På torsdag genomför flera av landets fårfarmare en aktion för att upplysa om effekterna av rovdjurangrepp mot tamdjur. – Försvinner lamm och får försvinner även de växter och djur som är beroende av ett öppet landskap. Snart är det inte vargen utan snarare bonden som är en hotad art, hävdar Svenska Fåravelförbundet.

I Örebro genomförs manifestationen på en gård i Södra Gottsäter, Hovsta.

– Det främsta problemet är att djurägare som ansöker om skyddsjakt i samband med rovdjursangrepp ofta får de beviljade ansökningarna överklagade och fördröjda. Om vi ska kunna bedriva fårnäring i Sverige med dagens rovdjursstam, krävs det att vi djurägare kan skydda djuren genom snabba beslut om skyddsjakt utan försvårande villkor, säger Magnus Jönsson, ordförande för Svenska Fåravelsförbundet.

Manifestation vill också påvisa den kraftigt ökande konsumtionen av svenska lamm den sista tiden.

,
One comment on “Protest innan lammen tystnar
  1. Jag är rovdjursvärnare men också lammvärnare och givetvis lantbruksvärnare.
    Det är självklart att samhället ska bistå med all tillgänglig hjälp för att avhysa rovdjuren.

    Krister Palm, Örebro, Norrby.

Comments are closed.