Konkurserna fortsätter minska

I Örebro län minskade konkurserna med åtta procent hittills i år jämfört med 2014. Fram till sista augusti har 91 bolag i länet gått i konkurs.

Under augusti månad registrerades 297 konkurser i landet, vilket är en minskning med elva procent gentemot samma månad föregående år.

– De senaste fyra åren visar en stadigt sjunkande kurva av konkurser under augusti månad. Åtta månader in på året kan vi konstatera att 2015 kan bli ett riktigt rekordår i fråga om antalet konkurser. Svenska företag mår och går bra både på nationell och regional nivå, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.