Nu planeras för framtidens Söder

IMG_0010

Hur ska Söder i Örebro se ut i framtiden? Tomas Dahlberg har fått uppdraget från Örebro kommun och City Örebro att kartlägga stadsdelen mellan Rudbecksgatan och Oskariarondellen. Förstudien ska vara klar att presenteras för politikerna i januari nästa år.

– Nu ska vi kartlägga först och sedan tar planeringen vid, förklarar Tomas. Hans arbete grundar sig på delaktighet med de som bor eller driver näringsverksamhet på Söder. Hur vill dom att området ska se ut och utvecklas.

Tillsammans med City Örebro kommer han att anordna stadsvandringar med fastighetsägarna och genomföra intervjuer med de boende.

Inom en ganska snar framtid kommer till exempel Örebrobostäder att flytta från sitt nuvarande kontor till nybygget vid Karro. Stadsbiblioteket med 800 000 besökare per år kan komma att flyttas till det planerade kulturkvarteret vid Konserthuset. Hur påverkar dessa flyttar strömningarna av människor i området, funderar Tomas.

Den förstudie han ska lägga fram kommer att ligga som underlag för det fortsatta arbetet med nya Söder.

IMG_0007

,